Delårsrapport första kvartalet 2005

3 maj 2005

Hexagon ABs VD och Koncernchef, Ola Rollén, kommenterade delårsrapporten på en web/telekonferens.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon