Delårsrapport januari - september 2005

26 oktober 2005

Tredje kvartalet 2005
· Nettoomsättningen uppgick till 1 624 MSEK (2 000). I fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade omsättningen med 10 procent.
· Resultat före skatt, inkl. realisationsvinst och jämförelsestörande poster, ökade till 477 MSEK (137).
· Resultat efter skatt, inkl. realisationsvinst och jämförelsestörande poster, ökade till 472 MSEK (106).
· Resultat per aktie uppgick till 8,18 SEK (1,89).
· Kassaflödet per aktie uppgick till 2,46 SEK (1,21).
· Hexagonaktien noterad på Zurichbörsen från och med 26 oktober.

Första nio månaderna 2005
· Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 6 372 MSEK (5 886). I fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade omsättningen med 11 procent.
· Resultat före skatt, inkl. realisationsvinst och jämförelsestörande poster, ökade till 832 MSEK (341).
· Resultat efter skatt, inkl. realisationsvinst och jämförelsestörande poster, ökade till 728 MSEK (258).
· Resultat per aktie uppgick till 12,74 SEK (4,54)
· Kassaflödet per aktie uppgick till 5,50 SEK (6,98).

För ytterligare information kontakta:
Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20
Håkan Halén, CFO, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20

Presentation av delårsrapporten kommer att ske via en telefonkonferens onsdagen den 26 oktober kl. 15:00.
Se instruktion www.hexagon.se.

Prenumerationsmöjlighet för Hexagons finansiella information finns att tillgå per e-mail på www.hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon