Delårsrapport januari - juni 2005

10 augusti 2005

Andra kvartalet 2005
· Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 2 507 MSEK (2 126). I fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade omsättningen med 13 procent.
· Resultat före skatt ökade med 85 procent till 203 MSEK (110).
· Resultat per aktie ökade med 71 procent till 2,53 SEK (1,48).
· Kassaflödet per aktie uppgick till 3,82 SEK (4,38).

Första halvåret 2005
· Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 4 748 MSEK (3 886). I fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade omsättningen med 12 procent.
· Resultat före skatt ökade med 74 procent till 355 MSEK (204).
· Resultat per aktie ökade med 69 procent till 4,48 SEK (2,65)
· Kassaflödet per aktie uppgick till 3,03 SEK (5,68).

Framtidsutsikter
· Hexagons långsiktiga finansiella mål om en resultatökning om 15 procent per år kommer att överträffas för år 2005.

 För ytterligare information kontakta: 
 Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20
 Håkan Halén, CFO, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20	

Presentation av halvårsrapporten kommer att ske via en telefonkonferens onsdagen den 10 augusti kl. 15:00.
Se instruktion www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon