Hexagons bud på Leica Geosystems framgångsrikt

26 september 2005

I Hexagons offentliga bud på Leica Geosystems Holdings AG har preliminärt inlämnats 71,3 procent av samtliga utestående aktier. Därmed är Hexagon återstående villkor om en acceptansnivå om minst 50,1 procent uppfyllt. Budet fullföljs därför och en förlängd acceptperiod startar den 29 september och slutar den 12 oktober, med avsikt att ge möjlighet för samtliga aktieägare att delta. Reglering av budet startar den 14 oktober 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Rollén, VD och koncernchef
Hexagon AB
Tel: +46-8-601 26 20

Håkan Halén, CFO
Hexagon AB
Tel: +46-8-601 26 20

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon