Hexagons bud på Leica Geosystems kvarstår

27 juli 2005

Hexagons styrelse har fattat beslut om att bolagets offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Leica Geosystems Holdings AG kvarstår oförändrat, trots det konkurrerande bud på Leica Geosystems som lagts av det amerikanska bolaget Danaher Corporation.

Styrelsen förbehåller sig dock rätten att ändra sitt ställningstagande efter det att Danaher publicerat sitt prospekt.

Hexagon kommer löpande att utvärdera den nya situationen och dess utveckling under budperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Rollén, Koncernchef och VD
Hexagon AB
Tel: +46 8 601 26 20

Håkan Halén, CFO
Hexagon AB
Tel: +46 8 601 26 20

Hexagon AB (publ)
P.O. Box 1112
SE-131 26 Nacka Strand
Tel: +46 8 601 26 20
Fax: +46 8 601 26 21
e-mail: postmaster@hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon