Hexagons bud på Leica Geosystems

23 september 2005

Mer än 70% av aktierna i Leica Geosystems har lämnats in till Julius Bär, Hexagons ärendehanteringsbank. Det definitiva antalet kommer att publiceras på måndag, den
26 september, 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Rollén, Koncernchef och VD
Hexagon AB
Tel: +46 8 601 26 20

Håkan Halén, CFO
Hexagon AB
Tel: +46 8 601 26 20

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon