Hexagon implementerar ny strategi

13 juni 2005

Hexagon AB har ingått ett avtal med Segulah Nordic II AB, ett bolag kontrollerat av riskkapitalfonden Segulah III L.P., om att avyttra affärsområdet Hexagon Automation för ett försäljningspris, enterprise value, om 1 153 MSEK. Segulah Nordic II AB har villkorat sitt förvärv av att erforderlig lånefinansiering erhålls. Automation representerar ca 26 procent av Hexagons omsättning och 16 procent av rörelseresultatet. Försäljningen som beräknas vara genomförd den 1 juli 2005, är ett naturligt steg i Hexagons strategi att fokusera på affärsområdena Metrology och Polymers. Affären medför en realisationsvinst om ca 460 MSEK.

Idag offentliggör Hexagon även ett offentligt erbjudande på den schweiziska marknaden angående ett kontant bud på 100 procent av aktierna i Leica Geosystems AG, som är börsnoterat på SWX Swiss Exchange. Leica Geosystems är en geospaticaldata- och mätteknikspecialist och världsledande aktör inom makrosegmentet på mätmarknaden. Under räkenskapsåret, som slutade 31 mars 2005, uppgick bolagets omsättning till ca 4 600 MSEK och rörelseresultat till 420 MSEK.

Budet kommer att finansieras genom eget kapital samt genom bankfinansiering. Styrelsen avser att föreslå en företrädesemission efter det att transaktionen är genomförd.

"Vid ett genomförande av affärerna kommer Hexagon AB att bli en av marknadsledarna inom mätteknikområdet med en omsättning om ca 12 000 MSEK för koncernen varav knappt 9 000 MSEK inom mätteknik. Hexagon Metrology och Leica Geosystems avser då att bilda det nya affärsområdet Measurement Technology som kommer att utveckla, tillverka och marknadsföra informationssystem för en-, två- och tredimensionella mätningar. Tillsammans kommer Leica Geosystems och Hexagon att erhålla fördelar vad avser FoU, mjukvaruutveckling, eftermarknadsresurser samt inköp av komponenter. En framtida fokusering kommer att ligga på tillväxt och utnyttjande av respektive bolags styrkor". Säger Ola Rollén VD & Koncernchef för Hexagon AB.

Telefonkonferens kommer att hållas idag, måndagen den 13 juni 2005, klockan 10:30, C.E.T. Se instruktion www.hexagon.se. Hexagon kommer även att hålla en konferens i Stockholm för efterföljande frågor tisdagen den 14 juni 2005, klockan 13:00. För anmälan kontakta Hexagon, Karin Höglund, på telefon +46 8 601 26 20, före klockan 11:00 samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Ola Rollén, VD och koncernchef       	      	
 Hexagon AB	
 Tel: +46-8-601 26 20	

Håkan Halén, CFO
Hexagon AB
Tel: +46-8- 601 26 20

This media release does not constitute a pre-announcement according to Article 28 letter a of the Swiss Federal Act on Stock Exchanges and Securities Trading.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon