Hexagon fullföljer försäljning av Hexagon Automation

1 juli 2005

Hexagon AB (publ) har idag fullföljt försäljningen av Hexagon Automation AB till Segulah Nordic II AB. Försäljningspriset motsvarar ett s.k. enterprise value om 1 153 MSEK. Hexagon Automation representerar ca 26 procent av Hexagons omsättning respektive ca 16 procent av rörelseresultatet. Försäljningen är, som tidigare tillkännagivits genom pressmeddelande den 13 juni 2005, ett naturligt steg i Hexagons strategi att fokusera på affärsområdena Metrology och Polymers. Affären medför en realisationsvinst om ca 460 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Ola Rollén, VD och koncernchef       	      	
 Hexagon AB	
 Tel: +46-8-601 26 20	

Håkan Halén, CFO
Hexagon AB
Tel: +46-8- 601 26 20

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon