Hexagon förvärvar amerikansk mätmaskintillverkare

2 juni 2005

Hexagon har via sitt helägda amerikanska dotterbolag Sheffield Measurement Inc. förvärvat samtliga tillgångar avseende taktila koordinatmätmaskiner - CMM Systems - som tidigare ingick som en produktlinje inom Starrett Metrology Systems. Säljare är det listade amerikanska bolaget LS Starrett (NYSE: SCX).

I köpet ingår ett lager av nya och begagnade CMM med tillhörande reservdelar, all produktionsutrustning samt immateriella rättigheter. Köpeskillingen uppgår till 1,5 MUSD.

Starretts produktlinje CMM Systems har omsatt c:a 10 MUSD per år och har en stor installerad bas av CMM i USA.

Som en del i avtalet kommer Hexagon Metrology att erbjuda ägare av Starrett CMM en övergång till Hexagons standardmjukvara PC-DMIS. Därutöver kommer Hexagon under en övergångsperiod att erbjuda LS Starretts CMM-kunder ett paket bestående av licens, installation, utbildning och serviceavtal till reducerat pris.

Tidigare distributörer av Starrett CMM kommer att erbjudas att sälja ett komplett program bestående av Sheffieldprodukter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Ola Rollén, VD och koncernchef             	 	 
 Hexagon AB
 Tel: +46 8 601 26 20	

Håkan Halén, CFO
Hexagon AB
Tel: +46 8 601 26 20

Hexagon AB är en global teknikkoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 9 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon