Hexagon över 98 %-tröskeln i Leica Geosystems

13 oktober 2005

I enlighet med preliminära beräkningar har mer än 98 procent av alla utestående aktier i Leica Geosystems AG lämnats in till Hexagon under den förlängda acceptansperioden som gick ut den 12 oktober.

Hexagon kommer nu att starta proceduren med att avnotera Leica Geosystems och planerar för att begära tvångsinlösen på kvarvarande aktier.

Från och med den 26 oktober 2005 kommer Hexagons B-aktie även vara noterad på Zurich SWX Stock Exchange - "secondary listing".

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Ola Rollén, Koncernchef och VD		
 Hexagon AB	
 Tel: +46 8 601 26 20

Håkan Halén, CFO
Hexagon AB
Tel: +46 8 601 26 20

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon