Extra bolagsstämma i Hexagon - Informationsbroschyr

2 september 2005

Hexagon AB (publ) har upprättat en informationsbroschyr i syfte att erbjuda Hexagons aktieägare ett kompletterande underlag inför den extra bolagsstämma som utannonserats i anledning av Hexagons offentliga bud till aktieägarna i det schweiziska börsbolaget Leica Geosystems Holdings AG. Den extra bolagsstämman kommer som tidigare aviserats att hållas den 15 september 2005 kl. 17:00 i Näringslivets hus med adress Storgatan 19 i Stockholm.

Informationsbroschyren finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hexagon.se och kan beställas via bolaget på tel. nr. 08 - 601 26 20 samt kommer att finnas tillgänglig på bolagsstämman. Informationsbroschyren kommer också att från och med den 2 september sändas över till de aktieägare i Hexagon vars postadress är känd för bolaget.

Hexagons två huvudägare, Melker Schörling och Maths O. Sundqvist, som direkt eller indirekt genom bolag innehar 51,5 procent respektive 10,8 procent av rösterna i Hexagon, stödjer budet på Leica och de förslag som Hexagons styrelse lagt fram inför den extra bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Ola Rollén, VD och koncernchef            
 Hexagon AB			      
 Tel: 08 - 601 26 20		      

aHåkan Halén, CFO
Hexagon AB
Tel: 08 - 601 26 20

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon