Bokslutskommuniké januari - december 2003

17 februari 2004

Fjärde kvartalet
· Nettoomsättningen uppgick till 1 826 MSEK (1 931). I fasta
växelkurser och jämförbar struktur ökade omsättningen med 1 procent.
· Resultat efter skatt ökade med 16 procent till 88 MSEK (76).
· Resultat per aktie ökade med 16 procent till 4,76 SEK (4,11).
· Kassaflödet per aktie ökade med 28 procent till 9,30 SEK (7,25).

Helåret 2003
· Nettoomsättningen ökade under året med 2 procent till 7 103 MSEK (6 997).
I fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade omsättningen med 6 procent.
· Resultat efter skatt ökade med 18 procent till 221 MSEK (187).
· Resultat per aktie ökade med 11 procent till 11,95 SEK (10,74)
· Kassaflödet per aktie ökade med 35 procent till 23,79 SEK (17,64).
· Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning, om 4,60 SEK per aktie
(4,60). Därutöver föreslår styrelsen att Hexagons aktieinnehav i VBG AB
delas ut till aktieägarna, motsvarande ca 8 SEK per Hexagon aktie vid
dagens börskurs.

För ytterligare information kontakta:
Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20
Håkan Halén, CFO, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon