Delårsrapport januari - september 2004

28 oktober 2004

3:e Kvartalet 2004
- Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 2 000 MSEK (1 605). I fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade omsättningen med 12 procent.
- Resultat före skatt ökade med 128 procent till 114 MSEK (50).
- Resultat efter skatt ökade med 183 procent till 82 MSEK (29)
- Resultat per aktie ökade med 183 procent till 4,43 SEK (1,57).
- Kassaflödet per aktie minskade till 3,62 SEK (8,33).

Nio månader 2004
- Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 5 886 MSEK (5 277). I fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade omsättningen med 9 procent.
- Resultat före skatt ökade med 55 procent till 321 MSEK (207).
- Resultat efter skatt ökade med 67 procent till 222 MSEK (133)
- Resultat per aktie ökade med 67 procent till 12,01 SEK (7,19)
- Kassaflödet per aktie ökade till 20,66 SEK (14,49).

Framtidsutsikter
- Hexagons långsiktiga finansiella mål om en resultatökning om 15 procent per år kommer att överträffas för år 2004.

För ytterligare information kontakta:
Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20
Håkan Halén, CFO, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon