Hexagon stärker sin Europaorganisation

29 januari 2004

HEXAGON STÄRKER SIN EUROPAORGANISATION

 Per Holmberg har tillträtt en nyinrättad tjänst som VD för Hexagon
 Metrology Europe, vilket även omfattande ansvar för dotterbolagen DEA
 och Mirai i Italien, Leitz i Tyskland och C E Johansson i Sverige.
 Per Holmberg är 44 år och har merparten av sitt yrkesverksamma liv
 arbetat  inom Elektroluxkoncernen, där han tjänstgjort i  ledande
 positioner i USA, Tyskland, Italien och Asien.
 Hexagon Metrology är idag världsledande inom mätteknikområdet och den
 framtida  tillväxtspotentialen  är  mycket  stor.  Den   nya
 europaorganisationen skapar förutsättningar för en ökad kundfokusering
 och därmed en ännu starkare tillväxt för affärsområdet i sin helhet.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Ola Rollén, VD och koncernchef
Hexagon AB
Phone: +46 8 - 601 26 20

 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga
 målet att bli nummer ett eller nummer två inom sina strategiska
 verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra  affärsområden:
 Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon
 Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie
 med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en
 konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning
 uppgår till drygt 7 GSEK per år.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon