Hexagon förvärvar koreansk mätteknikverksamhet

9 mars 2004

Hexagon har avtalat om att förvärva det sydkoreanska bolaget Korea ErFa
Systems Eng. Co mätteknikverksamhet. Hexagon kommer att driva
verksamheten vidare i ett nytt bolag - Hexagon Metrology Korea. Bolaget
kommer initialt att ha en omsättning på 1,3 MUSD fördelat på
kommissioner från försäljning av mätmaskiner och service samt
sysselsätta 9 anställda.

ErFa Systems har under ett antal år agerat som agent för Hexagon
Metrology i Korea. Verksamheten består av en maskinförsäljning
motsvarande ett slutkundspris på c:a 4 MUSD, samt en växande
eftermarknadsaffär. Genom att Hexagons Metrologys mjukvarupaket PC-DMIS
numera finns tillgängligt på koreanska, ökar möjligheten till en lönsam
expansion.

Förvärvet av ErFa Systems skall ses som en förstärkning av Hexagon
Metrologys globala närvaro såväl vad avser försäljning av nya maskiner
som den mycket intressanta eftermarknaden. Förvärvet genomförs med
effekt från den 27 februari 2004 och kommer att bidra positivt till
Hexagons resultat från start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Rollén, VD och koncernchef Håkan Halén, CFO
Hexagon AB Hexagon AB
Tel: + 46 8 601 26 20 Tel: + 46 8 601 26 20

Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga
målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska
verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden:
Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon
Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie
med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en
konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning
uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon