Hexagon förvärvar italiensk hjultillverkare

9 augusti 2004

Hexagon har förvärvat tillgångarna inklusive orderstock i den italienska hjultillverkaren GPD Sprl. Den förvärvade omsättningen uppgår till cirka 2 MEUR.

GPD's verksamhet kommer att flyttas till Hexagon Polymers anläggning på Sri Lanka. Beslut har även fattats om en expansion av den Sri Lankesiska enhetens kapacitet. Denna kapacitet beräknas tas i drift under det första halvåret nästa år. Expansionen avser såväl produktion av hjul som produktion av packningar.

Förvärvet medför att Hexagon Polymers ytterligare tar ett steg mot att bli den ledande tillverkaren i världen av gummihjul till länkhjulsapplikationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Ola Rollén, VD och koncernchef             	
 Hexagon AB	
 Tel: +46-8-601 26 20	

Lars Olofsson, VD
Hexagon Polymers AB
Tel: +46-371-84 801

Hexagon AB är en global teknikkoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 8 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon