Hexagon förvärvar amerikansk mätteknikverksamhet

27 februari 2004

Hexagon har avtalat om att förvärva det amerikanska bolaget Sheffields
Automations LLC mätteknikverksamhet. Säljaren är ett helägt dotterbolag
inom ThyssenKrupp koncernen. Hexagon kommer att driva verksamheten
vidare i ett nytt bolag - Sheffield Measurement Inc. Bolaget kommer
initialt att ha en omsättning på 17 MUSD fördelat på försäljning av
mätmaskiner och service samt sysselsätta 85 anställda.

Sheffield är ett starkt globalt varumärke inom mätindustrin, med
maskinnamn som Cordax, Apollo, Discovery och Endevour. Genom förvärvet
beräknas Hexagon att nå ca 50 procent av det totala antalet installerade
koordinatmätmaskiner (CMM) som uppgår till ca 80 000 enheter. Detta
skapar stora möjligheter för en fortsatt expansion av Hexagons mjukvara
PCDMIS vid uppgradering av den installerade maskinparken.

Förvärvet av Sheffield skall ses som en förstärkning av Hexagon
Metrologys globala närvaro såväl vad avser försäljning av nya maskiner
som den mycket intressanta eftermarknaden. Förvärvet genomförs med
effekt från den 1 mars 2004 och kommer att bidra positivt till Hexagons
resultat under innevarande år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Ola Rollén, VD och koncernchef  Bill Gruber, VD
 Hexagon AB            Hexagon Metrology North America
 Tel: + 46 8 601 26 20      Tel: + 001 401 886 21 50

Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga
målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska
verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden:
Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon
Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie
med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en
konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning
uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon