EBP i Olofström blir strategisk leverantör till Honda

16 december 2004

EBP i Olofström blir strategisk leverantör till Honda

EBP i Olofström AB (EBP), som ingår i Hexagon, har inlett ett samarbete med Honda Europe NV. EBP är vald till strategisk förstahandsleverantör för produktion av original karosseridelar till Honda-modeller som gått ur serieproduktion.

Samarbetet gäller till en början karosseridelar till en tidigare modell av Honda Accord till ett värde av ca 30 MSEK under en
treårsperiod. Diskussioner om ytterligare affärer de närmaste åren har också inletts. EBP kommer att starta arbetet med de första detaljerna omgående. Affären är ett resultat av den kraftiga expansionsplan som för närvarande genomförs i EBP. Satsningen innebär att EBP under 2005 blir en av Europas mest konkurrenskraftiga och kompletta leverantörer av karosseridelar till fordonsindustrins eftermarknad.

EBP har ett unikt totalkoncept som löser biltillverkarnas problem med produktion av karossdelar för eftermarknaden. Processen omfattar fyra steg: pressning i Europas modernaste presslinje, flexibel robotiserad sammansättning, ytbehandling i ett slutet, miljöanpassat system samt till sist styckförpackning i originalkartong med streckkoder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Anders Felling, Marknadsdirektör 	 
 EBP i Olofström AB	
 Tel: +46-31-744 18 40	

Hexagon AB är en global teknikkoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 8 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon