Konkurrensmyndigheter godkänner Hexagons förvärv

21 april 2004

Den tyska konkurrensmyndigheten, Bundeskartellamt, har godkänt Hexagons förvärv av Thona Group. Hexagon kommer att konsolidera Thona Group från och med den 1 maj 2004.

 För ytterligare information, vänligen kontakta:
 Ola Rollén, VD och koncernchef             	
 Hexagon AB
 Tel: + 46 8 601 26 20

Håkan Halén, CFO
Hexagon AB
Tel: + 46 8 601 26 20

Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon