Hexagon investerar i ny presslinje

16 december 2003

HEXAGON INVESTERAR I NY PRESSLINJE Hexagons affärsområde Engineering investerar 70 MSEK i dotterbolaget EBP i Olofström AB (EBP). Satsningen innebär att EBP blir en av Europas mest konkurrenskraftiga och kompletta leverantörer av skalplåt till fordonsindustrins eftermarknad. EBP kommer att kunna erbjuda projektledning, pressning, sammansättning, målning samt packning i slutförpackning med streckkoder via elektronisk kommunikation. Satsningen innefattar investering i en stor flexibel linje för pressning av skalplåt. Presslinjen blir en av de största i sitt slag i Europa. Den är designad för att kunna hantera stora detaljer med många verktygsbyten. Investeringen består även av en automatiserad sammansättnings- och förpackningslinje för slutförpackningsleverans till kunderna. Den beslutade satsningen kommer under en tvåårsperiod innebära en investering på 70 MSEK och kommer att förbättra bolagets resultat från och med 2005. EBP är idag leverantör till den svenska och tyska fordonsindustrin och kan med denna investering fortsätta sin expansion mot utvalda kunder i Europa. För ytterligare information var vänlig kontakta: Ola Rollén, VD & Koncernchef Håkan Halén, Ekonomidirektör Hexagon AB Hexagon AB Phone: +46 (0)8 - 601 26 20 Phone: +46 (0)8 - 601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller nummer två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon