Hexagon ökar sitt ägande i Kina

2 december 2003

HEXAGON ÖKAR SITT ÄGANDE I KINA

Hexagon Metrology, Hexagons affärsområde inom mätteknik, har avtalat om
att förvärva ytterligare 15 procent vardera i de kinesiska dotterbolagen
Qingdao Brown & Sharpe Quinshao Technology Co Ltd och Qingdao Brown &
Sharpe Trading Co Ltd. Hexagon äger därmed 90 procent av bolagen.
Resterande 10 procent ägs av ett kinesiskt bolag, ägt av den kinesiska
staten. Affären är förbehållet tillstånd från myndigheterna, som
beräknas vara klart inom de närmsta månaderna.

De kinesiska bolagen tillverkar och säljer mätmaskiner och service till
den kinesiska industrin, med en speciell stark ställning inom fordons-
och flygplansindustrin. Verksamheten har under de senaste åren haft en
kraftig tillväxt och utgör idag drygt 10 procent av affärsområdets
omsättning.

Den ökade ägarandelen skall ses som ett led i Hexagon Metrology's
expansion i Asien.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

 Ola Rollén, VD & Koncernchef       Håkan Halén, CFO
 Hexagon AB                Hexagon AB
 Phone: +46 (0)8 - 601 26 20       Phone: +46 (0)8 - 601 26 20

Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga
målet att bli nummer ett eller nummer två inom sina strategiska
verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden:
Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon
Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie
med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en
konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning
uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon