Hexagon förvärvar SUD Mesure S.A.

10 april 2003

HEXAGON FÖRVÄRVAR SUD MESURE S.A. Hexagons Schweiziska dotterbolag TESA S.A. har förvärvat Sud Mesure S.A. med en årsomsättning på ca 20 MSEK. Försäljningen sker främst till USA, Taiwan samt Europa. Förvärvet förväntas ge ett positivt bidrag till Hexagons vinst från konsolideringsdagen. Affären kommer att vara slutförd under april 2003. Hexagon kommer, via TESA, expandera vidare i det s.k. Visionområdet för mätteknik bland annat genom att fortsätta att utveckla Sud Mesures manuella 3-dimensionella visionmaskin. Sud Mesure S.A. stänger sin fabrik i Avignon, Frankrike samtidigt som TESA kommer att starta tillverkning av produkterna i sin fabrik i Renens, Schweiz. TESA är en division inom Hexagon Metrology och kommer att fortsätta att expandera inom "non-contact" mätteknik via en kombination av förvärv samt organisk tillväxt. Den officiella produktlanseringen av TESAs nya non-contact produktprogram sker vid Control mässan i Sinsheim, Tyskland, 6-9e maj 2003. För ytterligare information var vänlig kontakta: Ola Rollén, VD & Koncernchef Antonio Aparicio, VD Hexagon AB TESA S.A. Phone: +46 (0)8 - 601 26 20 Phone: +41 21 63 31 700 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller nummer två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon