Airbus håller måttet med hjälp av Hexagon

21 mars 2003

Airbus håller måttet med hjälp av Hexagon Airbus fabrik i Broughton, UK, har beställt ett mätsystem från Hexagons italienska dotterbolag DEA. Maskinen kommer att utföra avancerad tredimensionell mätning direkt i produktionen av vingar till den nuvarande flottan av flygmaskiner av typen Airbus samt för det nya Airbus A380, en 555-sitsig flygmaskin för 2000-talet. Maskinen, som är av typen Delta Gantry, kommer initialt ha en längsgående mätkapacitet på 10,5 meter, en tvärgående mätkapacitet på 3 meter, och en vertikal kapacitet på 500 mm. Med en precision om 4 + 5L/1000, blir denna maskin den mest exakta och repetitiva maskinen i sin klass. För att ytterligare förbättra kapaciteten för mätning av extremt långa flygplansdelar, planerar Airbus en framtida förlängning av maskinens granskningsomfång till en mätlängd av 20 meter. Maskinen är utrustad med Hexagons mjukvara PC-DMIS. Mjukvaran kommer att levereras med det nyutvecklade CAD-gränssnittet DCI vilket möjliggör en direktkoppling från CAD-program till PCDMIS för programmering, grafisk simulering och analys av mätresultat. För ytterligare information, vänligen kontakta Ola Rollén, VD och Lucia Drago, Marketing Koncernchef Director Hexagon AB DEA SpA Tel: +46 8 601 26 20 Tel: +39 011 4025 374 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon