Nyemissionen i Hexagon fulltecknad

17 juni 2002

NYEMISSIONEN I HEXAGON FULLTECKNAD Hexagons nyemission om 425 303 925 SEK har fulltecknats. Genom nyemissionen ökar antalet aktier av serie A med 210 000 och antalet aktier av serie B med 3 488 295. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 184 914 770 SEK och antalet aktier till 18 491 477, varav 1 050 000 aktier av serie A och 17 441 477 aktier av serie B. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsens A-lista från och med den 24 juni 2002. Genom den nu fulltecknade nyemissionen är Hexagon i en sådan position att bolaget har möjlighet att tillvarata förvärvsmöjligheter som för närvarande finns och därmed ges möjlighet till att expandera i önskad takt, vilket var huvudskälet till att styrelsen beslutade att genomföra nyemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD och koncernchef Håkan Halén, CFO Hexagon AB Hexagon AB Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 08 - 601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 miljarder SEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon