Hexagon sluter samarbetsavtal med Messtechnik Wetzlar

9 april 2002

HEXAGON AB SLUTER SAMARBETSAVTAL MED TYSKA MJUKVARU-FÖRETAGET MESSTECHNIK WETZLAR Hexagon har slutit ett samarbetsavtal med det tyska mjukvaruföretaget Messtechnik Wetzlar (MTWZ), kring vidareutveckling och support av affärsområdet Hexagon Metrologys mjukvaruprogram Quindos. Avtalet innebär att Hexagon kan erbjuda sina kunder en avsevärt förbättrad funktionalitet inom segmentet högnoggrannhetsmätning. För ytterligare information kontakta: Ola Rollén, Gert Viebke VD och Koncernchef Hexagon AB Hexagon AB Tel: 08-601 26 20 Tel: 08-601 26 20 Hexagon AB är ett multinationell teknikkoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon