Hexagon erhåller utökad volym hos Alfa Laval

12 september 2002

HEXAGON ERHåLLER UTöKAD VOLYM HOS ALFA LAVAL Alfa Laval, som bl a är världsledande på värmeväxlare, har beslutat utöka inköpsvolymen hos sin huvudleverantör av värmeväxlarpackningar, Gislaved Gummi AB. Beslutet innebär att en volymökning motsvarande ca 25 MSEK per år kommer att läggas hos Gislaved med början redan i september i år. Produktionsvolymen delas mellan Gislaveds svenska enhet och enheten på Sri Lanka. Gislaved stärker därmed ytterligare sin ställning inom detta nischområde där man redan är global marknadsledare. "Vi ser beslutet som en bekräftelse på vår satsning de senaste åren i utökad kapacitet och att vårt fokus på logistiska lösningar nu börjar ge resultat. Vi förväntar oss att även framgent kunna ta ytterligare marknadsandelar inom området packningar" säger Lars Olofsson, VD i Gislaved Gummi. Gislaved Gummi ingår i Hexagon Engineering. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Wistrand, VD Engineering Lars Olofsson, VD Hexagon AB Gislaved Gummi AB Tel: 08-601 26 27 Tel : 0371-848 00 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon