Hexagon stärker sin ledande position i Norge

26 september 2002

HEXAGON STÄRKER SIN LEDANDE POSITION I NORGE Hexagon Automation, Hexagons affärsområde inom hydraulik, har via sitt norska dotterbolag Servi Motion Control AS ingått ett avtal med bolaget Cylinderservice AS, om att förvärva verksamheten och samtliga anläggningstillgångar vid Cylinderservice anläggning i Rissa. Servi Motion Control har sedan 1992 ägt 19 procent av aktierna i bolaget. Cylinderservice är Norges ledande producent av hydrauliska cylindrar till industri, marin och offshore. Omsättningen uppgick under 2001 till drygt 50 MNOK. Servi Motion Control har redan idag ansvar för marknadsföring och försäljning av Cylinderservices produkter till den norska marknaden. Cirka 80 procent av Cylinderservices omsättning har fakturerats via Servi Motion Control. Genom förvärvet av verksamheten och anläggningstillgångarna i Rissa säkrar Servi Motion Control en betydelsefull leverantör, samtidigt som det tidigare minoritetsägandet i moderbolaget Cylinderservice AS avvecklas. Förvärvet förväntas bidra positivt till Hexagons resultat från tillträdesdagen, som är den 1 september 2002. Servi Motion Control AS ökar via förvärvet sin omsättning till 350 MNOK och stärker därmed sin ställning som den ledande hydraulikleverantören i Norge. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD och Börje Vernet, VD koncernchef Hexagon AB Hexagon Automation Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 042 - 38 15 50 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon