Hexagon förvärvar mjukvarubolaget Xygent Inc.

20 augusti 2002

HEXAGON FÖRVÄRVAR MJUKVARUBOLAGET XYGENT INC. Hexagon Metrology, Hexagons affärsområde inom mätteknik, har förvärvat den återstående majoritetsandelen i det amerikanska mjukvarubolaget Xygent, Inc. från BNSCo, Inc. Efter transaktionen kommer Xygent att ägas till hundra procent av Hexagon. Bolaget konsolideras från den 21 augusti 2002. Xygent har sedan 1997 investerat mer än 30 MUSD i utveckling av en öppen mätteknikarkitektur inom mjukvara, baserad på en gemensam plattform känd som XactCOM. Följaktligen blir XactCOM ett värdefullt tillskott till Hexagons mjukvaruportfölj. Xygent verksamhet kommer att integreras med Wilcox and Associates, Inc. (WAI), som redan är helägt av Hexagon. WAI's mjukvara PCDMIS är idag ledande inom mätteknikområdet. PCDMIS säljs tillsammans med Hexagon Metrologys mätutrustning, eller som uppgradering i egna eller i de flesta av konkurrenternas maskiner. Mjukvaran PCDMIS är på väg att bli en gemensam plattform för många applikationer. "Genom Xygents teknologi och kompetens kommer utvecklingen av PCDMIS att gå fortare än planerat," säger Ola Rollén, koncernchef i Hexagon. Från ett marknadsperspektiv, tillhandahåller PCDMIS en beprövad och vida accepterad teknologi, som blir mer och mer accepterad som en marknadsstandard. "Precis som för hårdvara, önskar de flesta kunderna investera i det som kommer att vara bestående på marknaden. Speciellt företagskunder vill ha en långvarig relation med sina leverantörer, och en mjukvaruplattform är att betrakta som strategisk eftersom det medför en stor investering i kundapplikationer, utbildning och IT-struktur", fortsätter Ola Rollén. Hexagon Metrology har som strategi att vara en aktiv part i den pågående konsolideringen inom mätteknikbranschen. PCDMIS kommer att bli den mjukvaruplattform som kommer att tillmötesgå olika mättekniker och därigenom möta kundens totala behov från design till tillverkning och kvalitetskontroll. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD och koncernchef Håkan Halén, CFO Hexagon AB Hexagon AB Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 08 - 601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon