Hexagon förvärvar Brasiliens största mätteknikdistributör

9 september 2002

HEXAGON FÖRVÄRVAR BRASILIENS STÖRSTA MÄTTEKNIKDISTRIBUTÖR. Hexagon Metrology, Hexagons affärsområde inom mätteknik, har avtalat om att förvärva den brasilianska mätteknikdistributören Quality (tidigare Quality Technology Ltda). Bolaget förmedlar idag mätmaskiner för Hexagon Metrology till ett värde av 80 MSEK och omsättningen i vilken ingår provisioner på förmedlade maskiner och servicearbeten uppgår till ca 40 MSEK och sysselsätter 35 anställda. Förvärvet är villkorat på sedvanligt vis och Quality kommer att förvärvas av ett nybildat Hexagon bolag i Brasilien. Quality har verkat som distributör för Hexagon Metrologys italienska bolag DEA i Brasilien sedan 1991. Under denna tid har bolaget vuxit till den största leverantören av mätmaskiner och service till den brasilianska industrin, med en speciell stark ställning hos fordonstillverkarna. Förvärvet av Quality skall ses som en förstärkning av Hexagon Metrologys lokala närvaro i Sydamerika såväl vad avser försäljning av nya maskiner som den mycket intressanta eftermarknadsaffären. Förvärvet förväntas bidra positivt till Hexagons resultat från tillträdesdagen, som beräknas ske den 1 oktober 2002. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD och koncernchef Håkan Halén, CFO Hexagon AB Hexagon AB Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 08 - 601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon