Hexagon Wireless skapar produktionsstruktur i världsklass

11 januari 2001

Hexagon Wireless skapar produktionsstruktur i världsklass Moteco AB, en av världens största tillverkare av antenner till mobiltelefoner, koncentrerar sin produktion till Asien och avvecklar fabriken i Ruda (Kalmar län). Moteco har beslutat att varsla samtliga anställda, 84 kollektivanställda samt 34 tjänstemän, vid den svenska enheten i Ruda om uppsägning. MBL- förhandlingar om avvecklingen kommer att inledas omedelbart. Den rådande marknadsutvecklingen inom mobil telefoni ställer mycket höga krav på flexibilitet och kostnadseffektivitet. I den svenska fabriken i Ruda har Moteco satsat på automation för att möta dessa krav. Då mobiltelefontillverkarna idag lanserar fler modeller med, allt, kortare livslängd per modell blir det svårt att skapa en kostnadseffektiv produktion med helautomatiska produktionsstrukturer. Moteco har under de senaste åren drivit fabriker i Kina och Malaysia. Resultatet har varit gott, såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Därför har Moteco fattat beslut om en kapacitetsökning för att möta de volymbehov som nedläggningen av Ruda innebär. Efter denna omstrukturering kommer Moteco att ha tillverkning i Malaysia, Kina samt, i ett senare skede, i Östeuropa. Moteco kommer att ha sina applikationscentra i Kalmar, USA och Singapore samt sin FoU-enhet i Lund. "Efter omstruktureringen kommer vi att ha ett mycket gott utgångsläge för att konkurrera framgångsrikt på denna marknad. Marknadstrenden är tydlig - merparten av världens mobiltelefoner kommer att tillverkas i Asien i framtiden. Med våra fabriker i Asien samt vårt applikationscenter i Singapore är vi väl positionerade att möta våra kunders krav och behov." säger Morten Smedstad, VD för Hexagon Wireless. Kostnaderna för avvecklingen beräknas till ca 60 Mkr, varav ca 20 Mkr är kassaflödespåverkande. Dessa kommer att belasta Hexagons resultat under det fjärde kvartalet år 2000. Kostnadsbesparingarna beräknas till ca 45 Mkr per år, varav ca 30 Mkr är kassaflödespåverkande. Full resultateffekt av programmet beräknas nås under det fjärde kvartalet i år. För ytterligare information kontakta: Morten Smedstad, VD, Hexagon Wireless, telefon 070-582 82 40 Ola Rollén, VD & Koncernchef, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20 Prenumerationsmöjlighet för Hexagons finansiella information finns att tillgå per e-mail på www.hexagon.Se Välj Rapporter alternativt Pressreleaser. Hexagon AB (publ) Tel 08 - 601 26 20 Cylindervägen 12 14 tr , Box 1112 Fax 08 - 601 26 21 131 26 Nacka Strand www.hexagon.se E-mail postmaster@hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon