Hexagon renodlar verksamheten i Danmark

20 juni 2001

HEXAGON RENODLAR VERKSAMHETEN I DANMARK Det av Hexagon helägda danska dotterbolaget PMC Technology A/S, som ingår i affärsområdet Hexagon Automation, säljer sin transmissionsverksamhet till Nomo Kullager AB, ett dotterbolag till Axel Johnson International AB. Försäljningen sker per den första september. Den avyttrade verksamheten omsätter ca 28 miljoner DKK per år och har 12 anställda. Försäljningen är ett led i Hexagons strategi att fokusera verksamheten i fyra affärs-områden. Affären möjliggör för Hexagon Automation att koncentrera sin danska verksamhet till hydraulik, hydraulikkomponenter, system och växlar till vindkrafts-tillverkare. Förutom ren tillverkning och distribution satsar även PMC på ett servicekoncept för eftermarknader inom hydraulik. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD, Hexagon AB Tel: 08 - 601 26 20 Börje Vernet, VD, Hexagon Automation Tel: 042 - 38 15 50 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Wireless och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 miljarder SEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon