Hexagons finansiering klar för framtida expansion

19 juni 2001

HEXAGONS FINANSIERING KLAR FÖR FRAMTIDA EXPANSION I samband med att Hexagon förvärvade USA baserade Brown & Sharpe med dotterbolag över hela världen fick SEB Merchant Banking, Debt Capital Markets, i uppdrag att arrangera en ny finansiering för Hexagonkoncernen. Den 13 juni 2001 undertecknades ett femårigt syndikerat låneavtal på 255 miljoner USD (en s.k. Multi Currency Revolving Credit Facility). Lånet ersätter tidigare centrala lånefaciliteter och kommer delvis att utnyttjas för att återbetala dessa men ger koncernen en finansiell bas för sin framtida expansion. Följande banker ingår i det nya syndikatet: - SEB Merchant Banking - Danske Bank A/S - Nordea - Postgirot Bank AB (publ) - Svenska Handelsbanken AB (publ) - SWEDBANK - FöreningsSparbanken AB (publ) - Nykredit Bank - Vereins- und Westbank AG - LB Kiel För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD, Hexagon AB Håkan Halén, CFO, Hexagon AB Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 08 - 601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Wireless och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 miljarder SEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon