Hexagon avyttrar affärsområdet Wireless

20 december 2001

HEXAGON AVYTTRAR AFFÄRSOMRÅDET WIRELESS Hexagon AB har ingått ett avtal om att avyttra samtliga aktier i Moteco AB och dess dotterbolag till det börsnoterade finska bolaget Perlos Corporation. Försäljning sker per den 31 december 2001. I avyttringen ingår verksamheter som utvecklar, tillverkar och säljer antenner för mobiltelefoner samt för trådlös kommunikation på korta avstånd inom bl.a. Bluetooth och WLAN applikationer. Bolagets omsättning under 2001 uppgår till knappt 100 MSEK och bolaget uppvisar ett negativt resultat. "Avyttringen av Moteco är en del i Hexagons strategi att ytterligare koncentrera sin verksamhet till ett mindre antal affärsområden. Offensiva satsningar inom mätteknologi, med tillhörande efter- och mjukvarumarknader, har under de senaste 12 månaderna lyft Hexagons årliga omsättningstakt från knappt 5 till över 7 miljarder SEK.", säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon AB. "Vi ser mycket positivt på Perlos som ny ägare till Moteco och gigaAnt. Komponentledet i mobiltelefonbranschen är i behov av en konsolidering. Hexagons mål är att vara nummer ett eller nummer två i alla strategiska segment. Vi övervägde länge att leda denna konsolidering själva. Men med hänsyn tagen till våra förvärv inom mätteknik och den expansionspotential vi ser där, är Perlos idag bättre skickade att ta ledningen i denna konsolidering och nå en världsledande ställning än Hexagon." fortsätter Ola Rollén. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD och Koncernchef Hexagon AB Tel: 08-601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 miljarder SEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon