Hexagon avyttrar AKA Industriprodukter samt Gustaf Fagerberg

12 februari 2001

" Shapers of new Industry structures " Hexagon avyttrar AKA Industriprodukter samt Gustaf Fagerberg - Hexagon Automation bildat Hexagon har avyttrat AKA Industriprodukter samt Gustaf Fagerberg, med effekt från och med den 1 januari 2001, till Indutrade AB. Försäljningspriset är 270 mkr plus vinsten för år 2000. Hexagon kommer att frigöra likvida medel motsvarande ca 400 mkr. Realisationsvinsten vid försäljningen blir ca 20 Mkr och redovisas under det första kvartalet 2001. Hexagon säljer inte bolagen A-Filter AB,IP Produkter OY, AB Carl Lidén samt Roto Sieve AB med en sammanlagd omsättning om ca 200 Mkr och en vinst före skatt om ca 8 Mkr. Bolagen kommer att ingå i det nybildade affärsområdet Hexagon Automation. De avyttrade bolagen hade en omsättning om ca 950 miljoner kronor samt 500 anställda under år 2000. " Hexagon kan med denna kapitalfrigörelse konsolidera Brown & Sharpe utan att tappa den finansiella handlingskraft som är nödvändig för att fortsätta expandera de, för koncernen, strategiska affärsområdena. Hexagon kommer att organiseras i fyra affärsområden med en total omsättning om ca 7 miljarder kronor när Brown & Sharpe är konsoliderat. " säger Ola Rollén, VD & Koncernchef för Hexagon. Hexagon Automation består av Dacke Hydraulik AB samt de ovan nämnda bolagen. Omsättningen för Automation är ca 2,2 miljarder kronor. VD för affärsområdet blir Börje Vernet. " Hexagon Automation kommer att fortsätta att utveckla produktlösningar som gör att vi stärker vår position som en ledande leverantör av automationsteknik i norra Europa." säger Börje Vernet, VD för Hexagon Automation. För ytterligare information kontakta: Börje Vernet, VD , Hexagon Automation, telefon 0418- 450 150 Ola Rollén, VD & Koncernchef, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20 Hexagon AB (publ) Tel 08 - 601 26 20 Cylindervägen 12 14 tr , Box1112 Fax 08 - 601 26 21 131 26 Nacka Strand www.hexagon.se E-mail postmaster@hexagon.se


Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon