Hexagon förvärvar mjukvaruföretag inom mätteknik

13 september 2001

HEXAGON FöRVäRVAR VäRLDSLEDANDE MJUKVARUFöRETAG INOM MÄTTEKNIK Hexagon AB har träffat ett avtal med det Kalifornien-baserade företaget, Wilcox and Associates, Inc.(WAI), om att förvärva de utestående 70 % av företagets aktier. Hexagon äger sedan tidigare 30 % via förvärvet av mätteknikföretaget Brown & Sharpe. WAI är störst i världen på mjukvara till mätteknikapplikationer och applikationer vid bearbetning. WAI:s mjukvara, PC-DMIS, marknadsförs med exklusiv distributionsrättighet av Brown & Sharpe och levereras som standard i merparten av Brown & Sharpes nytillverkade mätmaskiner samt distribueras även för uppgradering av egna och ett flertal konkurrenters maskiner via Brown & Sharpes världstäckande eftermarknadsorganisation. PC-DMIS kommer att utgöra plattformen för Brown & Sharpes mjukvarusystem. Utöver PC-DMIS ingår här även system som Chorus/Chorus CAD för plåtbearbetning samt Quindos/Quindos NT vid höga precisionskrav. Arbetet inom WAI, med att ytterligare stärka PC-DMIS världsledande position inom mätteknik samt expansion inom nya områden kommer att ledas av nuvarande huvudägaren, Bill Wilcox. Genom förvärvet konsolideras det starka resultatet från WAI in i det likaledes lönsamma eftermarknadssegmentet inom Brown & Sharpe, där mjukvara och andra serviceaktiviteter har en omsättning på drygt 70 MUSD. Förvärvet väntas ge ett positivt bidrag till Hexagons resultat redan från tillträdesdagen, som beräknas ske den 1 oktober 2001. "Vi bedömer vår satsning inom mjukvara som strategisk i den fortsatta expansionen inom mätteknik. De mättekniska mjukvarusystemen går en intressant framtid till mötes där efterfrågan för produkterna inte bara kommer att komma från s.k. koordinatmätmaskiner (CMM) utan även från andra mätsystem som t.ex. vision- och lasermätning. Det största applikationsområdet för produkterna väntas dock bli bearbetande maskiner av CNC-typ.", säger Jack Beagley, VD för Hexagon Metrology. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD, Hexagon AB Håkan Halén, CFO, Hexagon AB Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 08 - 601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Wireless och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 miljarder SEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon