Hexagon förvärvar Cubic-Tavle-produktion A/S

15 augusti 2001

HEXAGON HAR FÖR AVSIKT ATT FÖRVÄRVA CUBIC-TAVLE-PRODUKTION A/S Systemteknik A/S, ett företag inom Hexagon Automation, har tecknat ett Letter of Intent med det danska företaget Cubic-Modulsystem A/S. Systemteknik A/S har för avsikt att förvärva den i Ålborg likaledes belägna konkurrenten, Cubic-Tavleproduktion A/S. Under förutsättning av en tillfredsställande due diligence, kommer övertagande att ske per den 1 oktober 2001. I och med köpet skapas en av Danmarks största och troligtvis starkaste el-tavelbyggare. Det nya företaget kommer att ha en omsättning om 110 MDKK och sysselsätta cirka 125 personer. Förvärvet kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start. För ytterligare information, vänligen kontakta: Gert Viebke, Hexagon AB Börje Vernet, VD, Dacke Hydraulik AB Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 042-38 15 50 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Wireless och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 miljarder SEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon