Håkan Halén anställs som ekonomi- och finansdirektör

14 mars 2001

Håkan Halén anställs som ekonomi- och finansdirektör vid Hexagon AB. Håkan Halén har anställts som ny ekonomi- och finansdirektör vid Hexagon AB. Håkan, som är 47 år, har tidigare arbetat som ekonomi- och administrativ chef på Trygg Hansa samt Skandia. Senast har Håkan haft en befattning som VD för Ackuratess Administration AB, Skandia och If gemensamma outsourcingbolag. Per-Olof Borggren tillträder samtidigt en nyinrättad befattning som Vice President Internal Operations. För ytterligare information kontakta: Håkan Halén 070-548 38 02 Ola Rollén VD och koncernchef Hexagon AB 08-601 26 20 Hexagon AB (publ) Tfn. 08-601 26 20 Box 1112 Fax. 08-601 26 21 131 26 Nacka Strand www.hexagon.se postmaster@hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon