Hexagon publicerar årsredovisningen för 1999 på hemsidan

31 mars 2000

Hexagon har i dag publicerat sin årsredovisning för år 1999 på bolagets hemsida www.hexagon.se. Den tryckta årsredovisningen beräknas bli utskickad under vecka 15 och kommer att hållas tillgänglig från och med den 11 april 2000 på bolagets huvudkontor. Landskrona den 31 mars 2000 HEXAGON AB (publ) Börje Andersson VD och koncernchef

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon