Moteco etablerar tillverkning i egen fabrik i Malaysia

22 februari 2000

Moteco etablerar tillverkning i egen fabrik i Malaysia samt startar säljbolag i Singapore Hexagons dotterbolag Moteco har bildat bolag i Malaysia för tillverkning av antenner samt säljbolag i Singapore. Bolagen, Moteco SDN.BHD och Moteco Asia Pty Ltd, beräknas under sitt första verksamhetsår tillverka och sälja cirka 10 % av Motecos totala volymer och sysselsätta cirka 70 personer. De flesta större tillverkare av mobiltelefoner, såsom Ericsson, Nokia och Motorola, finns med egen tillverkning i området och verksamheten skall i första hand leverera lokalt till dessa aktörer. Moteco är en av världens ledande leverantörer av terminalantenner till mobiltelefoner, med verksamhet i Sverige, Kina och USA. Omsättningen 1999 var 215 Mkr. Den totala marknaden för terminalantenner växer med cirka 50 % per år och Motecos målsättning är att växa i takt med marknaden. Parallellt med denna verksamhet har Moteco utvecklat antenner för Bluetooth. Bluetoothverksamheten kommer att bedrivas i eget bolag som är under bildande. Fabriken i Malaysia kommer att kunna tillverka antenner för såväl mobiltelefoner som Bluetoothsystem. Hexagon är ett börsnoterat företag som omsätter 5 miljarder kronor och är noterat på Stockholmsbörsen. Vår affärsidé är att skapa tillväxt genom förvärv och utveckling av företag. För mer information kontakta gärna: Morten Smedstad, VD, Moteco AB, tel 0491-224 05 eller 0705-82 82 40, eller besök bolagens hemsidor; www.hexagon.se och www.moteco.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon