Moteco får nya utvecklingsuppdrag av Ericsson

10 april 2000

Moteco får nya utvecklingsuppdrag av Ericsson Hexagons dotterbolag Moteco har fått nya order på utvecklingsuppdrag av Ericsson. Utvecklingsuppdragen avser antennlösningar för nya mobiltelefoner. Moteco tecknade i höstas ett utvecklings- och samarbetsavtal med Ericsson gällande antennlösningar för mobiltelefoner. Moteco är en av världens ledande leverantörer av terminalantenner till mobiltelefoner, med verksamhet i Sverige, Kina och USA. Omsättningen 1999 var 215 Mkr. Den totala marknaden för terminalantenner växer med cirka 50 % per år och Motecos målsättning är att växa i takt med marknaden. Parallellt med denna verksamhet har Moteco utvecklat antenner för Bluetooth. Bluetoothverksamheten kommer att bedrivas i eget bolag som är under bildande. Hexagon är ett börsnoterat företag som omsätter 5 miljarder kronor och är noterat på Stockholmsbörsen. Vår affärsidé är att skapa tillväxt genom förvärv och utveckling av företag. För mer information kontakta gärna: Morten Smedstad, VD, Moteco AB, tel 0705-82 82 40, eller besök bolagens hemsidor; www.hexagon.se och www.moteco.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon