Hexagon startar Bluetoothbolag

16 februari 2000

Hexagon startar Bluetoothbolag - expanderar inom trådlös kommunikation Hexagons dotterbolag Moteco har bildat ett nytt affärsområde som utvecklar och marknadsför antenner samt applikationskunnande och verifiering för trådlösa tillämpningar, i första hand för Bluetooth. Verksamheten kommer att drivas i ett dotterbolag till Moteco. Moteco är en av världens ledande leverantörer av terminalantenner till mobiltelefoner,med verksamhet i Sverige, Kina och USA. Omsättningen 1999 var 215 Mkr. Den totala marknaden för terminalantenner växer med cirka 50 % per år och Motecos målsättning är att växa i takt med marknaden. Parallellt med denna verksamhet har Moteco utvecklat antenner för Bluetooth. För att fokusera verksamheten bildar Moteco nu ett nytt dotterbolag, som utvecklar och marknadsför antenner samt applikationskunnande och verifiering för Bluetooth. Det nya bolaget nyanställer ytterligare 15 kvalificerade medarbetare i Lund. Bolaget har utvecklat flera olika standardantenner för användning i Bluetoothapplikationer. Utöver dessa utvecklar och tillverkar bolaget applikationsanpassade antenner för en lång rad ändamål. Potentialen är mycket stor och applikationsområdena många. Bolaget är lokaliserat i Ideon i Lund. Tillverkning av antenner kommer att ske i Motecos fabriker i Sverige och Kina. Bluetooth är en teknik för trådlös överföring av ljud och data. Tekniken är kostnads- effektiv, liten och strömsnål. Med hjälp av Bluetooth kommer man att binda samman telekommunikation, nätverk, datorer och konsumentprodukter, för att nämna några applikationsområden. En sammanställning av olika bedömningar, visar att antalet bluetoothenheter och därmed antenner kommer att överstiga antalet tillverkade mobiltelefoner 1999 redan år 2002 och behovet av antenner kommer om fem år att vara fyra gånger större än denna jämförelessiffra. Bluetooth är en internationell standard som en stor grupp företag har ställt sig bakom. I denna grupp, (SIG), finns det idag cirka 1 400 företag, bland annat Ericsson, Nokia, IBM, Intel, Toshiba, Microsoft, Motorola, 3-Com, Lucent och Moteco. För mer information om Bluetooth, surfa till www.bluetooth.com Hexagon är ett börsnoterat företag som omsätter 5 miljarder kronor och är noterat på Stockholmsbörsen. Vår affärsidé är att skapa tillväxt genom förvärv och utveckling av företag. För mer information kontakta gärna: Börje Andersson, VD, Hexagon AB, tel 0418-44 92 00 Morten Smedstad, VD, Moteco AB, tel 0491-224 05, 0705-82 82 40 Claes Lindkvist, Vice President Investor Relations, Hexagon AB, tel 070- 585 18 67 Eller bolagens hemsidor; www.hexagon.se, www.moteco.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon