Hexagon har avyttrat Norfoodskoncernen

7 september 2000

"Shapers of new industry structures" Pressrelease Hexagon har avyttrat Norfoodskoncernen till Segulah II L.P. - en private equity fond. Realisationsvinsten efter skatt blir cirka 34 Mkr. Försäljningen är ett led i Hexagons nya strategi som kommunicerades vid bolagsstämman i maj i år. Den innebär att Hexagon skall växa snabbt inom färre verksamhetsområden med en mer internationell inriktning. Norfoods fakturering var 379 Mkr under första halvåret 2000. Hexagons resultat efter finansiella poster skulle, om man beaktar ränteintäkten på köpeskillingen, varit cirka 1 Mkr högre för årets sex första månader om Norfoods avyttrats vid årsskiftet 1999/2000. Hexagon frigör tillgångar motsvarande cirka 300 Mkr. "Denna affär innebär att Hexagon frigör kapital för en framtida expansion inom kärnverksamheten samtidigt som vi hittat en bra ägarlösning för Norfoods vidare utveckling," säger Ola Rollén, VD och koncernchef i Hexagon. För ytterligare information kontakta: Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 070 - 511 61 73 Prenumerationsmöjlighet för Hexagons finansiella information finns att tillgå per e-mail på www.hexagon.se Välj Rapporter alternativt Pressreleaser. Hexagon AB (publ) Tfn 0418 - 44 92 00 Kronobryggan Fax 0418 - 44 92 08 261 31 LANDSKRONA www.hexagon.se postmaster@hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon