Hexagon förvärvar Nordens största hydraulikbolag

4 maj 2000

Hexagon förvärvar Nordens största hydraulikbolag * Hexagons dotterbolag Dacke Hydraulik förvärvar Berendsen PMC:s verksamhet i Norden * Dacke Hydraulik blir genom förvärvet marknadsledande i samtliga Nordiska länder * Totalt beräknas omsättningen i Dacke Hydraulik öka till 1 700 miljoner kronor på helårsbasis Hexagons dotterbolag Dacke Hydraulik AB har undertecknat avtal om att förvärva Sophus Berendsen A/S dotterbolag Berendsen PMC, Norden, verksamt främst inom hydraulikområdet. Tillträde beräknas ske i juni 2000. Avtalet förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Förvärvet innebär att Dackes omsättning ökar från 600 Mkr till 1 700 Mkr på helårsbasis. Dacke Hydraulik är redan idag en ledande aktör inom hydraulik i Sverige och får genom förvärvet en stark marknadsposition även i Finland, Norge och Danmark. Dacke Hydrauliks VD Börje Vernet: "Genom förvärvet av Berendsen PMC når vi en marknadsledande position i Norden och får goda möjligheter att i nära samarbete med våra kunder och leverantörer fortsätta att utveckla vår verksamhet som heltäckande aktör inom hydraulikområdet, innefattande komponenter, system och en växande serviceverksamhet." Hexagons VD Börje Andersson: "Affären flyttar fram positionen för Hexagons teknikhandels-verksamhet och ger Dacke Hydraulik en god plattform för den framtida utvecklingen av verksamheten. Förvärvet kommer att påverka Hexagons koncernresultat positivt redan under innevarande år." Hexagon är noterat på Stockholms Fondbörs och omsatte 1999 något över 4,7 miljarder kronor. Vår affärsidé är att skapa tillväxt genom förvärv och utveckling av industriföretag. Göteborg den 4 maj 2000 HEXAGON AB (publ) För ytterligare information kontakta: Börje Vernet, VD, Dacke Hydraulik AB, tel 0709-51 67 82 Claes Lindkvist, Investor Relations, Hexagon AB, tel 070-585 18 67 eller besök Hexagons hemsida: www.hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon