Hexagon förvärvar Brown & Sharpe

17 november 2000

Pressmeddelande Hexagon AB (publ) har ingått ett avtal med styrelsen för Brown & Sharpe Manufacturing Company (BNS) om att förvärva företagets samtliga operationer inom mätteknikområdet. Avtalet är villkorat av ett godkännande av BNS aktieägare vid en extra bolagsstämma. Stämman kommer att hållas under januari 2001. Förvärvet förutsätter också sedvanliga godkännanden från myndigheter. Tillträdesdatum är beräknat till februari 2001. BNS är världsledande inom mätteknikområdet med tillverkning av CMM- mätmaskiner vid 6 enheter i 3 världsdelar, 16 kundcentra för olika typer av eftermarknadsaktiviteter samt ett agentnät med fler än 60 distributörer. Antalet anställda är ca 2.200 och omsättningen beräknas till ca USD 285 miljoner för år 2000. Köpeskillingen är satt till USD 160 miljoner plus en tilläggsköpeskilling om USD 0-20 miljoner beroende på utfallet av innevarande års EBIT. Förvärvet omfattar listade tillgångar inom den amerikanska delen av verksamheten samt alla aktier i de icke-amerikanska verksamheterna. EBIT i de förvärvade verksamheterna ligger kring USD 18-22 miljoner p.a. och EBITDA på USD 27-30 miljoner. Nettotillgångarna uppgår till ca USD 112-125 miljoner. Förvärvet är lånefinansierat och beräknas ha en positiv effekt på EPS/CEPS redan från konsolidering. BNS har sedan juli 1999 varit i s.k. "technical default" och sedan 10 november 2000 i "default", även om inga av långivarna vidtagit några åtgärder. Hexagons VD & koncernchef, Ola Rollén, kommenterar: " Brown & Sharpe har under de senaste fem åren investerat avsevärda belopp i rörelsefrämmande verksamheter vilket lett till att bolaget hamnat i default. Kärnaffären har dock varit sund. Genom detta förvärv kan vi lösa ut den sunda kärnan för att fokusera på lönsamhet och tillväxt". BNS har nyligen lanserat en ny familj CMM maskiner, GLOBAL@, med högre prestanda till avsevärt lägre kostnad. Med dessa maskiner samt en utbyggd eftermarknadsorganisation kommer BNS att ytterligare befästa sin marknadsledande ställning globalt. Förvärvet av BNS är en del i Hexagons nya strategi att: * Öka omsättningen mot SEK 10 miljarder * Koncentrera verksamheten mot 3-5 kärninnehav globalt * Uthålligt öka EPS med mer än 15% p.a. För ytterligare information: Hexagon AB (publ) inbjuder till presskonferens idag fredag 17 november 2000, klockan 15.00-16.00 hos IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, på Grev Turegatan 16, Wennströmrummet. Det går också bra att deltaga via telefonkonferens, ring då 08-59 80 60 33 på avsatt tid och vänta till operatör släpper in dig i mötet. En frågestund kommer att hållas efter presentationen, för att ställa en fråga trycker ni * på er telefon, när det blir er tur hörs 3 tonstötar. Instruktion kommer att ske när det blir dags. Ytterligare information kommer att finnas tillgänglig på www.hexagon.se efter kl. 16.00. Ola Rollén VD & koncernchef Hexagon AB (publ) Prenumerationsmöjlighet för Hexagons finansiella information finns att tillgå per e-mail på www.hexagon.se Välj Rapporter alternativt Pressreleaser. Hexagon AB (publ) Tfn 08 - 601 26 20 Box 1112 Fax 08 - 601 26 21 131 26 Nacka Strand www.hexagon.se postmaster@hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon