gigaAnt blir Bluetooth kvalificerat

5 december 2000

gigaAnt (dotterbolag till Hexagon Wireless) blir Bluetooth@ kvalificerat Idag meddelar gigaAnt att deras 2.4 GHz antenner genomgått testning och godkänts av HyperCorp, Pleasanton USA, som är ett av Bluetooth SIG* godkänt testlaboratorium för Bluetooth (BQTF) kvalificering. "Kvalificeringen innebär att våra kunder inte behöver utföra något tidskrävande kompatibilitetstest innan de använder antennerna i sina Bluetooth applikationer, eftersom testrapporterna kommer att finnas tillgängliga från Bluetooth Qualification Body. Detta minskar naturligtvis den totala produktutvecklingstiden och gör det möjligt för tillverkaren att få ut produkten snabbare på marknaden", berättar Patrik Byhmer, Director of Marketing & Sales på gigaAnt. gigaAnt är den första antennleverantören i världen som hamnat på den officiella Bluetooth listan över kompatibla Bluetooth produkter. Det finns idag knappt 40 produkter listade på hemsidan www.Bluetooth.com. gigaAnt gigaAnt är ett nybildat företag med fokus på optimala antennlösningar för 2.4 GHz-bandet. Företagets målsättning är att inom tre år bli den självklara globala antennpartnern för företag som integrerar Bluetooth- teknologi i sina produkter. gigaAnt är grundat av Moteco, en av världens ledande tillverkare av antenner för mobiltelefoner med kunder som Ericsson, Siemens och Philips. Moteco har i mer än 35 år utvecklat och tillverkat antenner. gigaAnt´s produktlinje omfattar standardlösningar i form av interna/inbyggda och externa antenner - med möjlighet att kundanpassas - som hjälper till att förkorta produkternas time to market. Både gigaAnt och Moteco ingår i Hexagon Wireless som är noterad på Stockholmsbörsen (Hexagon) och omsätter sex miljarder kronor per år. *SIG Bluetooth Special Interest Group (SIG) består av ledande aktörer inom telekommunikations-, data-, och nätverksindustrin. Gruppen driver utvecklingen av Bluetooth teknologin framåt och gör den tillgänglig för marknaden. I Bluetooth SIG ingår globala företag som 3Com, Ericsson, IBM, Intel, Lucent, Microsoft, Motorola, Nokia och Toshiba, samt över 2000 medlemmar/användarföretag. För mer information kontakta: Patrik Byhmer Director of Marketing & Sales GigaAnt 070 357 21 64 www.gigaAnt.com eller www.bluetooth.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon