Hexagon stärker marknadspositionen via förvärv

28 maj 1999

Hexagon stärker marknadspositionen - två bolag förvärvade Gustaf Fagerberg A/S i Danmark har förvärvat verksamheten i det danska regler- och instrumentföretaget Mobro Instrumentering Gustaf Fagerberg, som är ett av Nordens ledande företag inom flödesreglering, har genom sitt danska dotterbolag Gustaf Fagerberg A/S förvärvat verksamheten i Mobro Instrumentering. Bolagen kommer att samordnas i Fagerbergs lokaler i Bröndby. Genom förvärvet ökar omsättningen i Danmark med 25 Mkr till cirka 100 Mkr. Totalt omsätter Gustaf Fagerberg cirka 600 Mkr. Mobro är ett av Danmarks ledande företag inom instrumentering och reglering för process-, energi- och miljöindustrin. Mobros produkter inom analys och reglering kompletterar Gustaf Fagerbergs sortiment och tillför såväl nya produkter som kundsegment. Nybro Stålprodukter AB har köpt samtliga aktier i C-B Agentur AB Nybro Stålprodukter, som är dotterbolag till Johnson Stål & Metall AB, har förvärvat C-B Agentur AB i Karlskoga. Nybro Stålprodukter specialbearbetar stål som slipade plattor för verktyg, fixturer och maskinbyggen, gasskurna stålämnen samt kuggstänger. Företaget har tillverkning i Nybro och försäljningsbolag i Värnamo, Malmö och Moss (Norge). C-B Agenturer omsätter cirka 25 Mkr och är en lokal distributör inom stålbranschen. Företagets lokala närvaro stärker Nybro Stålprodukters position regionalt och på den svenska marknaden. Nybro Stålprodukter får genom förvärvet av C-B Agentur AB en årsomsättning på närmare 200 Mkr. Landskrona den 28 maj 1999 HEXAGON AB (publ) Claes Lindkvist Vice President Mergers & Acquisitions För ytterligare information kontakta gärna: Claes Lindkvist, Hexagon AB, telefon 0418-44 92 05 Staffan Englund, VD Gustaf Fagerberg Holding AB, telefon 031-69 37 00 Michael Arvidsson, VD Nybro Stålprodukter AB, telefon 0481-442 00

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon