Hexagon säljer Robust Ståldörrar RSD AB

26 maj 1999

Hexagon säljer Robust Ståldörrar RSD AB Hexagon AB har i dag avyttrat Robust Ståldörrar RSD AB till Obadja AB. Fastigheten som verksamheten bedrivs i, har avyttrats till Obadjas ägare, Kjell-Roger Holmström. Avyttringarna beräknas ge en mindre realisationsförlust. Robust Ståldörrar är verksamt inom tre produktområden; Brand-, säkerhets- och hissdörrar. Omsättningen 1998 uppgick till 97 Mkr och resultatet före skatt var 0,2 Mkr. Hexagon är en industri- och handelskoncern vars affärsidé är att förvärva och långsiktigt utveckla medelstora industriföretag. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs och omsättningen 1998 uppgick till 4,9 miljarder kronor. Landskrona den 26 maj 1999 HEXAGON AB (publ) Börje Andersson VD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Lindkvist, Vice President Acquisitions & Investor Relations, Hexagon AB, telefon 0418 - 44 92 00 eller 070 - 585 18 67 Kjell-Roger Holmström, VD Obadja AB, 0590 - 187 00 eller 0708 - 400 800

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon