Hexagon säljer AKA:s kylverksamhet

4 mars 1999

Hexagon säljer AKA:s kylverksamhet Realisationsvinsten uppgår till drygt 20 Mkr efter skatt Köpeskilling och återbetalning av lån frigör totalt 152 Mkr Skälet till avyttringen är strategiskt och möjliggör fokusering på satsningar inom AKA:s prioriterade produktområden och expansion i Östeuropa Hexagon AB har idag avyttrat AKA:s kylverksamhet, AKA Tempcold AB, till Atle AB. AKA Tempcold AB utgjorde kylverksamheten inom AKA Industriprodukter AB och bedriver kylgrossistverksamhet i de nordiska länderna samt även installatörsverksamhet i Polen. AKA Tempcold AB som har sitt huvudkontor i Bromma, Stockholm, har 128 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Under 1998 omsatte bolaget 314 miljoner kronor. AKA Industriprodukter är ett av de ledande teknikhandelsföretagen i Finland och har under de senaste åren byggt upp en stark position i de baltiska länderna och Ryssland. Tillväxten i dessa länder bedöms långsiktigt som god inom de produktområden som finns kvar i AKA efter avyttringen av kylverksamheten. "Avyttringen av AKA:s kylverksamhet är en del i AKA Industriprodukters strategi att koncentrera sig på att utveckla de kvarvarande verksamheterna inom AKA Industriprodukter" säger Per Söderman, VD för AKA Industriprodukter. "Detta kommer att ske genom förvärv i Norden och expansion framförallt genom organisk tillväxt i de forna östblocksländerna." AKA Industriprodukter är ett teknikhandelsföretag med verksamhet i de nordiska länderna, Baltikum och Ryssland. Omsättningen 1999 väntas uppgå till cirka 600 miljoner kronor efter försäljningen av AKA Tempcold AB. AKA Industriprodukter är ett helägt dotterbolag till Hexagon AB. Hexagon är en industri- och handelskoncern vars affärsidé är att förvärva och långsiktigt utveckla medelstora industriföretag. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs och omsättningen 1998 uppgick till 4,9 miljarder kronor. Avyttringen av AKA Tempcold AB medför en realisationsvinst om 20 Mkr efter skatt och påverkar vinst per aktie positivt med cirka 1,20 kronor 1999. Alfred Berg har varit rådgivare till Hexagon i försäljningsprocessen. Landskrona den 4 mars 1999 HEXAGON AB (publ) Börje Andersson VD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Lindkvist, Vice President Acquisitions & Investor Relations, Hexagon, telefon 0418-44 92 00, 070-585 18 67 Per Söderman, VD, AKA Industriprodukter, telefon +358 9 547 701, +358 500 216 389 Stig Karlsson, VD, Atle Tjänste & Handel AB, telefon 08-506 101 141, 070-641 13 45

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon