Hexagon förvärvar Norges största temperaturmätningsföretag

12 juni 1998

Hexagon har genom sitt dotterbolag Gustaf Fagerberg Holding AB förvärvat Teck Instrument AS i Tranby, Norge. Genom förvärvet av Teck Instrument blir Gustaf Fagerberg det största företaget i Norden inom temperaturmätning för industriella applikationer. Tillsammans med svenska Pentronic beräknas omsättningen uppgå till drygt 100 miljoner kronor på årsbasis för produktområdet. Teck Instrument tillverkar och importerar utrustning och instrument för temperatur- och tryckmätning. Teck omsätter 52 miljoner och har 40 medarbetare. Teck är Norges största företag inom temperaturmätning och temperaturgivare för industrin och kompletterar därmed Pentronic AB som sedan tidigare ingår i Gustaf Fagerberg. Förvärvet är av strategisk betydelse inom temperaturmätningsområdet och innebär att Gustaf Fagerberg blir det största nordiska företaget inom området. Produktområdet tryckmätning inom Teck kompletterar Gustaf Fagerberg som sedan många år är ett av nordens ledande företag inom nivå- och flödesmätning. I och med förvärvet beräknas Gustaf Fagerbergs omsättning uppgå till knappt 600 miljoner kronor på helårsbasis. Hexagon är en industri- och handelskoncern vars affärsidé är att förvärva och långsiktigt utveckla medelstora industriföretag. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs och omsättningen 1997 uppgick till 4,2 miljarder kronor. Landskrona den 12 juni 1998 HEXAGON AB (publ) Börje Andersson VD och koncernchef För ytterligare information kontakta gärna: Claes Lindkvist, Chef Förvärv och Investor Relations, Hexagon AB, 0418 - 44 92 05 Staffan Englund, VD, Gustaf Fagerberg Holding AB, 031 - 69 37 00

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon