Hexagons dotterbolag Gislaved Gummi AB

20 juli 1998

Hexagons dotterbolag Gislaved Gummi AB har idag förvärvat 53,5 % av samtliga aktier i Elastomeric Engineering Company Ltd (EEC). EEC är ett börsnoterat polymerföretag beläget i Columbo på Sri Lanka. Bolaget beräknas 1998 omsätta cirka 60 Mkr och har 480 medarbetare. "Förvärvet är ett led i Gislaved Gummis internationalisering och beräknas ge ett positivt resultattillskott i Hexagonkoncernen redan under innevarande år" - säger Hexagons VD Börje Andersson. "Vi har samarbetat med EEC under ett antal år med mycket gott resultat och är därmed väl förtrogna med företaget. Förvärvet kommer att medföra tydliga synergier från såväl produktions- som marknadssynpunkt för produktgrupperna packningar till plattvärmeväxlare och hjul. Vi har för avsikt att inom kort lämna ett offentligt erbjudande till ägarna av resterande aktier i EEC", anger Roland Folkesson VD för Gislaved Gummi. Hexagon är en industrikoncern vars verksamhet består i att förvärva och långsiktigt utveckla medelstora industriföretag. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs och 1977 uppgick omsättningen till 4,2 miljarder kronor. Landskrona den 20 juli 1998 HEXAGON AB (publ) Börje Andersson VD och koncernchef För ytterligare information kontakta gärna: Börje Andersson, VD, Hexagon AB, telefon 0418 - 44 92 00 alt 0418 - 154 24 Torbjörn Wistrand, Affärsutveckling, Hexagon AB, telefon 070 - 520 02 28 Roland Folkesson, VD, Gislaved Gummi AB, telefon 070 - 537 48 01

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon